fbpx
Articles2019-10-28T14:02:04+01:00

Articles

Consells bàsics per mantenir una boca sana en pacients discapacitats

1.- L’ideal, per a qualsevol persona, és fer una dieta dura, com més dura millor. Ara bé, en els pacients discapacitats cal valorar les limitacions individuals. 2.- Agrupar el àpats. Gaudeixen d’una millor salut oral els pacients que viuen en institucions que els que viuen a casa seva. Aquests últims augmenten el nombre d’ingestes, és a dir, fan més visites [...]

Tabaquisme i salut oral

El consum de tabac és un dels hàbits més perjudicials per a la salut. Està relacionat amb diferents tipus de càncer i patologies cardiopulmonars de diferent índole, entre altres malalties greus. El mecanisme d’acció del tabac és tant a nivell local, a causa de la irritació de les mucoses produïdes pel fum, com a nivell sistèmic, a causa de l’alteració [...]

El poder de la paraula

Al segle V a.c. els anomenats sofistes, una mena de mestres que s'encarregaven de conrear al poble, van introduir el govern democràtic i amb ell la llibertat d'associació, pensament i paraula, a la qual donaven una importància cabdal en el seu ús (retòrica). Sòcrates (469 a.c.) Va inventar el mètode maièutic, que consistia a extreure el coneixement formulant preguntes amb [...]

Diferències entre Homeopatia i Fitoteràpia

Les principals diferències resideixen en el procés de fabricació, que en el cas dels medicaments homeopàtics consta de fases successives de dilució i dinamització (agitació estandarditzada), que permeten reduir la incidència d'efectes secundaris rellevants, i en les exigències per al seu registre a Europa i a Espanya. Els medicaments homeopàtics estan sotmesos a la mateixa regulació que la resta dels [...]

Àrnica: Medicament homeopàtic

Segurament Àrnica és el medicament homeopàtic més conegut pel públic. Així es va posar de relleu en una Enquesta sobre ús i coneixement de l'homeopatia a Espanya fa uns anys. Mostra d'aquesta popularitat són frases molt freqüents en què se sent la paraula de forma quotidiana. Tal persona (polític, moltes vegades) "està demanant àrnica", "necessita àrnica"... El seu significat ve [...]

El Trastorn d’Ansietat per separació

Es tracta d'una resposta emocional en la qual el nen manifesta angoixa quan ha de separar-se dels seus pares. Aquesta manifestació és completament normal en els nadons, al voltant dels 8 mesos d'edat. Aquest trastorn és un dels més comuns en els nens, estant la seva prevalença entre un 2,4 i un 5,4%. Tendeix a ser més freqüent en les [...]

Les reeducacions psicopedagògiques

Heu sentit i llegit coses sobre les reeducacions psicopedagògiques, i pot ser que les hagin recomanat per als vostres fills. Però en què consisteixen? Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions personalitzades que tenen com a objectiu treballar entorn les dificultats que interfereixen en l'àmbit acadèmic: aprenentatges, atenció, organització, hàbits i tècniques d'estudi... Qui ha de rebre un tractament de reeducació? Els [...]

Pautes d’intervenció amb nens autistes per a mestres i pares

Interessos restringits Centrar-nos en la motivació del nen. Si li agraden els trens, haurem de centrar en aquest interès i anar introduint a poc a poc altres elements. Dificultats en l'expressió i comprensió del llenguatge · Tenen un llenguatge concret. No utilitzar metàfores o dobles sentits. · Quan li parles, posa't a la seva altura i assegura't que t'està fent [...]

Oh no! Els bolquers!

L’inici de l’escolarització a l’etapa infantil implica molts canvis. Els vostres fills acaben l’etapa de l’escola bressol o bé inicien un període separant-se de les figures parentals. Començaran rutines que els ajudaran a ser més autònoms, iniciaran els seus aprenentatges acadèmics, i es relacionaran amb altres nens i nenes de diverses maneres. La majoria de vosaltres haureu començat a fer [...]

Com millorar l’autoestima dels nens

L’autoestima és l’avaluació que fa cada persona de sí mateix, és un conjunt de sentiments o creences. Depèn dels comentaris que rebem d’altres persones i també dels èxits que anem obtenint. És molt important tenir una bona autoestima per a afrontar els reptes de la vida amb seguretat en un mateix i optimisme. La baixa autoestima és un dels símptomes [...]

Title

Go to Top