Els Comptes Clars

A continuació pot consultar els darrers Comptes de Pèrdues i Guanys i Auditories dels Estats Financers de la Fundació Nen Déu.

Compte de Pèrdues i Guanys (2017)
Auditoria d’Estats Financers (2017)
Compte de Pèrdues i Guanys (2016)
Auditoria d’Estats Financers (2016)
Compte de Pèrdues i Guanys (2015)
Auditoria d’Estats Financers (2015)