Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Ajudar a les persones amb discapacitat a aconseguir el màxim d’autonomia vital possible.

VISIÓ

A través de la Fundació i els seus professionals, desenvolupar un projecte educatiu a llarg termini, per poder anar complint els objectius individuals de millora de la qualitat de vida de cada usuari, i aconseguir així la màxima autonomia possible dels mateixos.

VALORS

Sabem que només des de l’exemple es pot ensenyar, per això tot l’equip de professionals que treballem amb aquests nens/es i joves, intentem viure i inculcar:

  • El valor de l’esforç i la responsabilitat, que ens dóna capacitat per ser autònoms i també per treballar en equip i per participar en la transformació del món.
  • El valor de la llibertat i l’esperit crític, que ens prepara per prendre decisions i per acceptar les nostres responsabilitats i limitacions.
  • Your Content Goes Here
  • El valor de la interioritat, que ens permet reflexionar abans d’actuar, prendre consciència de nosaltres mateixos i la relació amb l’entorn i amb Déu.
  • El valor de la justícia i la solidaritat: volem rebutjar la violència, la venjança i la rancúnia. Ajudar i ajudar-nos. És per això que en les nostres activitats cuidem que al llarg del curs hi hagi dinàmiques de treball en què els que tenen més possibilitats ajudin els seus companys. Això fomenta el sentiment de sentir-se útil, potencia la responsabilitat, crea llaços d’amistat i puja l’autoestima del que ajuda i el que se sent ajudat.
  • El valor de la pau i la convivència, que ens ajuda a viure tenint en compte el diàleg, la cooperació i el perdó.
  • El valor de l’acollida, que ens permet acceptar a aquell que és diferent, i ens ajuda a obrir-nos a altres contextos, a altres cultures i d’altres religions, des del respecte, la tolerància i l’obertura.