Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Acompanyar, atendre i educar a les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg de tot el seu cicle de vida, i a les seves famílies, per a què assoleixin el màxim nivell d’autonomia possible tenint en compte les seves capacitats i la seva salut física, psíquica, emocional i espiritual.

Lluitar pels seus drets i la cobertura de les seves necessitats, facilitant-los eines que els hi possibilitin la seva inserció social des d’un compromís cristià.

Prestar serveis sanitaris especialitzats a persones amb discapacitat intel·lectual.

VISIÓ

1.- La Fundació Nen Déu, en l’àmbit de l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, volem:

a.- Ser entitat referent en el nostre territori, en l’aplicació de models pedagògics i assistencials.

b.- Ser entitat que treballa en xarxa per a assolir la inserció social en l’entorn.

c.- Incrementar la sensibilització de la societat per a facilitar la seva inclusió social.

2.- Volem ser una entitat en la que tots els seus col·lectius treballen conjuntament per la defensa dels drets i per a la cobertura de les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

3.- Volem ser un centre assistencial sanitari de referència en el territori.

4.- Volem promoure la millora continua dels processos de treball i de suport.

VALORS

Els principals valors que ens mouen per a desenvolupar la nostra acció estan fonamentats en:

  • Humanisme cristià: Considerar els principis de la dignitat humana universal, la llibertat individual i la importància de la felicitat com a components essencials i principals de l’Evangeli i posant sempre a la persona en el centre.

  • Justícia: Promoure el desenvolupament integral de la persona sense cap tipus de discriminació i reivindicar els seus drets per a cercar una societat inclusiva més equilibrada on cadascú tingui el seu lloc.

  • Equitat: Facilitar que cada persona tingui les oportunitats necessàries per a evitar desigualtats i discriminacions en l’exercici dels seus drets i en l’accés als recursos que precisi.

  • Respecte: Reconèixer a la persona que tenim al davant com un igual des de la seva diversitat, escoltant-lo, acceptant-lo i valorant-lo, potenciant les seves capacitats. El respecte té a veure amb una manera especial de mirar i tractar els altres. És una aproximació a les persones amb una mirada atenta però amb cura, sense envair el seu espai.

  • Responsabilitat: Assumir com a pròpia la causa de les persones amb discapacitat intel·lectual de manera conscient i lliure, i donar una resposta positiva que contribueixi a la seva millora i benestar.

  • Compromís: Contribuir, des del propi talent personal de cadascú, a treballar individualment i grupalment amb decisió en el que pugui ser més útil pel creixement, educació i assistència a les persones amb capacitats diverses.

  • Solidaritat: Tenim una responsabilitat en la construcció d’un món més just i humà, i tenim la capacitat d’actuar per transformar el sofriment i les injustícies de les persones més vulnerables, a partir d’unes relacions fraternals que conflueixen en el bé comú.