Arnica montanaSegurament Àrnica és el medicament homeopàtic més conegut pel públic. Així es va posar de relleu en una Enquesta sobre ús i coneixement de l’homeopatia a Espanya fa uns anys.

Mostra d’aquesta popularitat són frases molt freqüents en què se sent la paraula de forma quotidiana. Tal persona (polític, moltes vegades) “està demanant àrnica”, “necessita àrnica”… El seu significat ve a ser que necessita ajuda perquè està en una situació apurada.

Àrnica montana la planta de la qual s’obté el medicament, creix a les muntanyes i les altes praderies de l’Europa central i septentrional encara que també d’ Estats Units. L’alçada mínima a la que apareix a la península és de 800 m. Creix per tant allà on la vida és dura i és fàcil caure i copejar-se.

A Àrnica se la coneix també com “herba de les caigudes” i altres noms que fan al.lusió a les seves propietats terapèutiques. Milions de farmacioles familiars en molts països i cultures diferents tenen productes a base d’àrnica i s’ha utilitzat des de fa moltíssim temps… Sembla que tothom coneix les virtuts d’àrnica per als traumatismes excepte, paradoxalment, en molts hospitals on els seus serveis podrien ser immensos.

Tot tipus de traumatismes, cops, torçades, sobreesforços, inflamació, i dificultat per al moviment tindran alleujament i curació amb àrnica.

O sigui que en aquests casos donem àrnica i es comportarà millor que qualsevol antiinflamatori a l’ús. Aquest és un dels petits experiments que qualsevol pot fer i que no necessita molts estudis especialitzats. Animo això als escèptics amb veritable esperit científic. Davant d’un cop o traumatisme amb inflamació i hematoma, que desgraciadament sempre existeixen, ja sigui en adults però més freqüentment en nens, simplement donin Àrnica i observin.

Àrnica actuarà millor com més presents estiguin seves característiques principals, és a dir, sensació de dolor, magulladura de les parts afectes, tendència hemorràgica (hematoma), després de sobreesforços, com llargues caminades, etc. amb hipersensibilitat o por a que el toquin. En més d’un 80-90% dels casos la seva acció serà així de positiva.

– I En els altres casos que passa?

– Bé, Passa que segons les característiques del cop o traumatisme pot ser que Àrnica no sigui el medicament més convenient tot i amplitud d’acció.

Potser Bellis perennis o Hypericum o algun altre sigui més adient. Però no es preocupin perquè, d’entrada, podem començar per àrnica en aquests processos.

– Quiet aquí. Però no ens estan dient de manera insistent que l’homeopatia és individualitzadora? Què fem llavors donant un medicament per a una situació clínica específica?

-Bona Pregunta, anem a fer-ho. Jo crec que quan es produeix un traumatisme (i més com més greu sigui) l’estat que podríem anomenar “global” en què es troba la persona passa a ser “pres” per aquest nou estat més o menors transitori en què es veu afectada la totalitat d’aquesta persona. O sigui que Àrnica tant més curarà, com dèiem abans, com més s’adapti la situació clínica a les modalitats comentades. No només curarà l’estat “físic” sinó tot el que emocionalment comporta aquest estat de commoció més o menys intens. Després la persona torna al seu “estat” precedent al que tenia donades les seves circumstàncies vitals, patrons emocionals i simptomatologia física.

– Però què passa si aquesta persona que ha patit el traumatisme també té més característiques d’àrnica? ¿I si a més de patir el traumatisme que encaixa amb Àrnica, els seus patrons emocionals més “de fons” en aquesta època de la seva vida també concorden amb àrnica?

– Doncs Llavors passa una cosa impressionant que tots els homeòpates hem vist alguna vegada quan un medicament es dóna per un procés “agut” però que coincideix amb un patró més ampli del pacient. El que passa llavors és que la curació és espectacular pel que fa als símptomes presents ia més els altres símptomes de la persona milloren de forma evident i ràpida. No és que passi tantes vegades però quan això passa és el més semblant a alguna cosa com “màgic” i d’aquí l’entusiasme de molts col·legues homeòpates que assisteixen a aquestes recuperacions.

Àrnica és doncs un el medicament vulnerari per excel·lència. Vulnerari , vulnerable, ve de ” vulnus ” que significa ferida , o sigui que aquests medicaments són capaços de restaurar les ferides… però no només les físiques i aquí és on es veu de nou el veritable significat de la concepció homeopàtica que el cos, la ment i les emocions van en la mateixa direcció, no hi ha diferència, són un, un tot entrellaçat.

Àrnica cura cops a les parts toves i també cops emocionals, xocs , i com més Àrnica sigui la persona en aquest moment de la seva vida més espectacularment curarà Àrnica seu traumatisme.

– Escolti, i donant-li la volta al seu discurs ¿vol dir llavors que una persona amb moltes característiques d’Àrnica en un moment de la seva vida és més propensa a tenir un traumatisme, un accident? Perquè sembla que és això el que m’està dient. I, és clar, no són els accidents alguna cosa fortuït, fruit de l’atzar i la mala sort?

Font: www.hablandodehomeopatia.com