reeducaciones-articuloHeu sentit i llegit coses sobre les reeducacions psicopedagògiques, i pot ser que les hagin recomanat per als vostres fills. Però en què consisteixen?

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions personalitzades que tenen com a objectiu treballar entorn les dificultats que interfereixen en l’àmbit acadèmic: aprenentatges, atenció, organització, hàbits i tècniques d’estudi…

Qui ha de rebre un tractament de reeducació? Els nens i adolescents que tenen problemes escolars, trastorns de l’aprenentatge (lectura, escriptura, càlcul, aprenentatge no verbal) o altres dificultats per manca d’atenció/hiperactivitat.

És important que abans d’iniciar l’abordatge psicopedagògic s’administri una bateria entorn les capacitats cognitives (intel.lectual general, verbal, raonament perceptiu, atenció i velocitat) i el rendiment entorn les diverses àrees (lecto-escriptura, raonament matemàtic, organització) i recollir la informació de l’estat actual i història passada del nen/familiar.

L’objectiu d’aquesta administració és el d’establir els punts forts i les dificultats que el nen presenta per tal d’emmarcar els punts a treballar en la reeducació.

És convenient descartar la presència d’altres dificultats o trastorns que puguin estar interferint en l’àrea acadèmica (visual/motriu/situacions familiars…)

En una reeducació es realitza:

– Recuperació dels aprenentatges.
– Planificació i organització.
– Tècniques d’estudi.
– Treball entorn la motivació i l’autoestima.
– Reduir els comportaments o conductes poc adequades o que interfereixen en l’estudi i promoure les adequades. Generalització de les mateixes.

Per tant, una reeducació no és una classe particular: tot i que es poden aprofitar i usar els materials escolars.

Laia Gil
Psicòloga col. 17.570