Residència

La residència Madre Carmen, de la qual és titular l’Obra Benèfico Social Nen Déu, es situa al carrer Edith Llauradó nº20 de Tiana (Barcelona).

A la residència conviuen 11 usuaris/es en un ambient tranquil i familiar.

La principal finalitat, és l’acolliment residencial amb caràcter temporal o permanent substitutori de la llar, adreçat a persones amb discapacitat psíquica que requereixen d’un habitatge habitual, quan no ha estat possible o desaconsellable viure en el seu propi, per problemes derivats de la mateixa disminució, per defunció o malaltia dels familiars o per no disposar de les condicions sociofamiliars o assistencials adequades.

El nostre centre és obert els 365 dies de l’any i disposa d’un equip assistencial les 24 hores del dia, per garantir la millor atenció i cura personal dels nostres residents.

residencia-01

L’objectiu principal, és oferir una atenció integral a partir d’un model biopsicosocial, en el qual tots els professionals treballen d’una manera interdisciplinària, donant suport a les activitats bàsiques de la vida diària i oferint activitats que fomenten l’autonomia personal, oci i temps lliure.

Actualment, disposem d’un grup professional de sis monitors, una treballadora social i una directora tècnica, que conformen l’equip d’atenció directa.

residencia-02

residencia-04

residencia-03

residencia-05