Una activitat destacada al nostre centre és la lectoescriptura i el llenguatge matemàtic, ja que suposen una obertura al món i un mitjà per a integrar-se en ell.

L’objectiu és mantenir el nivell i avançar en l’adquisició de nous aprenentatges, adaptant-nos a les necessitats individuals de cada persona usuària. A més, procurem fer l’activitat atraient, combinant les fitxes tradicionals amb material adaptat, dissenyat per nosaltres mateixos; així com les tablets, que gràcies al seu ús fàcil i intuïtiu, permeten una millora en l’aprenentatge, minimitzant les dificultats.