Els grups de Pau i Bé peregrinen a Zaragoza el dia 31 de maig. Visiten la Basílica de la Verge del Pilar. La convivència fraterna serà de dos dies.