En aquesta nova entrada, us presentem com els nostres nois/ies realitzen feines manipulatives en grup, treballant amb diferents materials i realitzen un treball en equip on es potencia l’ ajuda mútua, la psicomotricitat fina i l’ importància de l’ esforç comú per arribar a un únic objectiu.

Aquests son alguns exemples dels treballs que realitzem al taller: