Nens i joves de la nostra Escola celebren el Sagrament de la Confirmació a la nostra Capella el dia 25 de maig. Presidi el Bisbe Auxiliar Antoni Vadell.