S’obre un nou capítol del llibre de la nostra vida. Està en blanc: només Déu sap què s’escriurà en ell, però necessita que ens hi posem ja, que siguem valents i responguem: aquí ens tens! Avui, més que mai, té necessitat de nosaltres i ens demana que tinguem cura els uns dels altres, i siguem responsables.

Que aquest nou curs el visquem amb la mateixa joia de sempre, sabent que Jesús és amb nosaltres en cada moment de la nostra vida.