problemas-de-aprendizajeEl nostre fill té un problema d’aprenentatge? Quan s’ha d’iniciar una reeducació psicopedagògica?

Una preocupació molt freqüent dels pares és el rendiment acadèmic dels seus fills. Els pares actueu com a models i acompanyants del nen durant el seu procés d’aprenentatge.

En la majoria dels casos, els aprenentatges es fan sense dificultats i de forma harmònica però hi ha un percentatge de nens que segueix un altre ritme d’aprenentatge i que, per tant, no pot seguir el currículum escolar igual que els seus companys.

Alguns símptomes que us poden fer sospitar de que el vostre fill pot tenir problemes d’aprenentatge són haver començat a parlar tard, negativa a llegir, lectura lenta i amb errors o presentar dificultats de concentració.

Quan els pares, l’escola o els pediatres teniu alguna sospita d’aquestes dificultats, no heu d’esperar amb idees com “encara ha de madurar” o “és massa petit”. En aquest sentit, sabem que la detecció i intervenció precoç són factors de bon pronòstic. Intervenint precoçment podem prevenir que una petita dificultat esdevingui un problema més important. No és necessari tenir un diagnòstic per començar un treball de reeducació. Per exemple, no cal esperar fins a finals de segon de primària (moment en el que els nens acaben de fer l’aprenentatge de la lectoescriptura i es pot realitzar el diagnòstic de dislèxia) per intervenir en les dificultats del nen. Quan abans comencem, millor.

Consulteu a un especialista en nens i adolescents i trastorns d’aprenentatge per a que faci una valoració de les capacitats cognitives i d’aprenentatge del nen comparades amb els nens de la seva edat. A partir d’aquí podrem veure el seu perfil i observar els seus punts forts i punts dèbils.

Es imprescindible que aquest treball es faci en coordinació amb l’escola per a acordar objectius comuns i realitzar les adaptacions curriculars que el nen necessiti. Una altre peça clau és la implicació dels pares en aquest treball. Moltes vegades són tractaments llargs que requereixen constància, paciència i confiança en les capacitats del nen.

No posposeu el moment d’iniciar un treball especialitzat ja que això fa que les dificultats del nen cada vegada siguin més evidents i que, secundàriament, l’afectin emocionalment causant una autoestima baixa.

Les psicòlogues del Servei de Psicologia Infanto-juvenil del Nen Déu us podem ajudar atenent les dificultats d’aprenentatge del vostre fill.

Anaïs Barcelona Esteban
Psicòloga infanto-juvenil – col. 16.183