La Pasqua és sens dubte la celebració més important per als catòlics, perquè se celebra la resurrecció de Jesús, que és la mateixa essència de la fe i del Cristianisme. Mossèn Ramón va oficiar la cerimònia religiosa, a la capella, al costat de tots nosaltres.

La tradició de regalar ous , és un símbol de vida i de fertilitat. Començà molt abans de l’Era Cristiana, però foren justament els cristians, els qui li atorgaren un significat de religiositat. Els ous de Pasqua, doncs, representen la resurrecció i la vida de Jesús.