Novartis ens va invitar a les seves instal·lacions ubicades a Barcelona i Madrid en el dia solidari de l’ empresa. Va ser una experiència molt gratificant, el personal va estar molt atent amb nosaltres en tot moment, animant als companys i companyes  amb la nostra Fundació. Van col·laborar comprant les nostres manualitats i mostrant interès per el que fem en el taller. S’ observaba una actitud molt empàtica i amb una gran responsabilitat social per part de tots els treballadors.

Empresa que es reflecta l’ imatge de compromís i generositat

¡Moltes gràcies per tot !