Proposem per als joves un seguit d’activitats que es realitzen al nostre programa de Transició a la Vida Adulta i que, en aquests dies, poden fer a casa per mantenir-se actius i practicar aprenentatges ja adquirits.
Aquest programa, destinat a persones d’entre 18 i 21 anys, treballa habilitats socials i comunicatives, així com habilitats motrius, adquirint eines per a la vida quotidiana i desenvolupament de la seva autonomia personal. A més de tècniques específiques per al sector de l’hostaleria i / o jardineria.