La nostra directora ens envia un preciós missatge: