Taller ocupacional

El taller ocupacional està format en l’actualitat per 92 usuaris, tenint capacitat acceptada per incloure algun més.

Està englobat dins de la Fundació Nen Déu i els/les seus/seves alumnes provenen de l’Escola Nen Déu i també d’altres municipis de la zona del Maresme i el Barcelonès.

taller-01

SERVEIS DEL TALLER

 • Servei de Teràpia Ocupacional (STO).
  Aquest servei té 2 funcions principals:
  1. Ocupació terapèutica:
  Inclou activitats en què es pot veure un resultat material satisfactori, i s’eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientes a aconseguir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el Treball i l’entorn laboral.
  2. Assistència personal i social:
  Inclou activitats relacionades amb l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social.
  Aquest servei pot ser amb Auxiliar o sense.

 • Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).
  És una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat física que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar en els centres especials de Treball per falta de formació laboral, o oferta de Treball. Per tant, aquest servei és un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball.

 • Serveis d’atenció a l’usuari de psicologia, pedagogia i treball social.

 • I també es realitzen activitats complementàries com Natació, esport, cuina pròpia, transport,…

Les instal·lacions són molt completes i comptem amb:

 • Capella.
 • Gimnàs.
 • Sala Polivalent, audiovisual i musical.
 • Sala de reunions i biblioteca.
 • Sala d’estimulació sensorial.
 • Jardí.
 • Sala AVD (Activitats vida diària).

taller-02

taller-04

taller-03

taller-05